#echo banner="" เมื่อหลวงพ่อชา ตอบปัญหาพระเซ็น หลวงพ่อชา/

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

เมื่อหลวงพ่อชา ตอบปัญหาพระเซ็น

จากหนังสือ สุดสายธรรม หน้า 24

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

โพสท์ในเวบพันทิบ [ศาสนา-ปรัชญา] กระทู้ที่ K2099220 โดยคุณ  : kkk - [ 3 มี.ค. 46 ]

วันหนึ่งมีนักบวช 3 รูป ท่าทางไม่ใช่คนไทย แต่งกายคล้ายซามูไร บอกลักษณะว่าน่าจะเป็นพระเซ็น พระผู้ต้อนรับได้ปฏิสันถารกับอาคันตุกะทั้งสาม จนทราบว่า เขาต้องการถามธรรมะหลวงพ่อ จึงได้เชิญเขาเข้าไปพบหลวงพ่อ พร้อมกับนิมนต์พระฝรั่งรูปหนึ่งมาเป็นล่าม เมื่อเริ่มต้นปฏิสันถารก็ได้ความว่า

เขาได้ท่องเที่ยวถามธรรมะจากพระผู้ใหญ่ ทั้งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในขณะนั้นหลายรูปหลายองค์ด้วยกันมาแล้ว เมื่อนักบวชทั้ง 3 ได้กราบคารวะและขออนุญาตถามปัญหาแก่หลวงพ่อ ท่านก็อนุญาตให้ถามได้ไม่ต้องเกรงใจ ให้ถือว่าเราต่างเป็นชาวพุทธด้วยกัน มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ มีพระธรรมเป็นแม่ อย่าถือว่ามหายานหรือ เถรวาท ให้ถือว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน เมื่อพระอาคันตุกะทราบคำอนุญาตแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่า

“ปฏิบัติไปทำไม ปฏิบัติเพื่ออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจะได้อะไร”

หลวงพ่อตอบทันทีว่า “กินข้าวไปทำไม กินข้าวเพื่ออะไร ทำไมจึงต้องกินข้าว กินข้าวแล้วจะได้อะไร”

ปรากฏว่าพระอาคันตุกะเกิดความซึ้งใจในทันที

และบอกว่าได้พยายามหาคำตอบสั้นๆ เช่นนี้มานานแล้ว ส่วนมากคำตอบที่ได้มักยาว หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็เฉยๆ ไม่ตอบ เพียงกล่าวต่อไปว่า “มีปัญหาอีกไหม”

เขาจึงถามต่อไปว่า “คนไม่รู้ คือ ใคร”

หลวงพ่อ “คนไม่รู้ คือ คนหลง”

พระอาคันตุกะ “คนหลง คือ ใคร”

หลวงพ่อ “คนหลง คือ คนไม่รู้ ”

พระอาคันตุกะถึงกับน้ำตาคลอ เพราะได้คำตอบที่กินใจมาก พระอาคันตุกะหมดความสงสัย เมื่อเห็นพระอาคันตุกะเลิกถาม ท่านก็ปฏิสันถารอีกเล็กน้อยว่า

“ท่านเองท่านชอบการปฏิบัติแบบเซ็น แม้พระไทยบางองค์ก็ไปปฏิบัติที่อินเดีย ลังกา เกาหลี ไม่ว่าปฏิบัติที่ไหน ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระธรรมเป็นนามธรรมเดียวกัน พระทุกชาติมีกิเลสตัวเดียวกัน ธัมมะจึงเป็น เอโก ธัมโม ขออย่าให้เราติดใจสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบคัมภีร์ อาจารย์ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเปลือกนอก ที่ไหนๆ ก็มี คนแก่ คนเจ็บ คนตาย”

------------------------------------------------------------------

ด้วยจิตคารวะ

จากคุณ : kkk - [ 3 มี.ค. 46 ]