#echo banner="" ประวัติหลวงพ่อดิ่ง (หลวงปู่เอี่ยม) วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

หลวงพ่อดิ่ง (หลวงปู่เอี่ยม)

วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

คัดลอกจาก http://www.buddhaamulet.com/gaji/ding.asp

ประวัติ

หลวงพ่อดิ่ง อุบัติขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๔๒๐ ที่ตำบลบางวัว เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทและซาบซึ้งในรสของพระธรรม ภายหลังรับสมณศักดิ์เป็นพระครูพิบูลย์คณารักษ์ และได้มรณภาพ วันธรรมสวนะ ขณะที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมสวดปาติโมกข์ ตรงกับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ สิริอายุได้ ๗๕ ปี พรรษาที่ ๕๕

บรรดาเหรียญพระคณาจารย์ของจังหวัดต่างๆ นั้น บางจังหวัดสนนราคา เหรียญพระคณาจารย์ยุคเก่าค่อนข้างสูง ถ้าจะจัดลำดับความสำคัญ โดยถือเกณฑ์เฉลี่ยของเหรียญพระคณาจารย์ยุคเก่า เป็นดัชนีในการจัดจะพบว่า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเหรียญดัง อีกทั้งสนนราคาเหรียญค่อนข้างสูง อยู่หลายเหรียญ สำหรับที่เด่น และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในยุทธจักรวงการเหรียญพระคณาจารย์คือ

เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นปี พ.ศ. ๒๔๖๐

เหรียญหลวงคง วัดซำป่างาม

เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดอุสภาราม

ทั้ง ๓ เหรียญพระคณาจารย์ดังกล่าว คือ เหรียญยอดนิยมของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ คณะศิษย์ มรรคทายกวัดและท่านที่เคารพเลื่อมใสหลวงพ่อดิ่ง ได้จัดงานพิธีทำบุญอายุ ๖๐ ปี ถวายหลวงพ่อดิ่งในงานพิธีนี้ หลวงพ่อดิ่ง ท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลประเภทเหรียญแจกศิษย์มีด้วยกัน ๓ แบบ คือ

เหรียญพระพุทธรูปจำลองพระประธานอุโบสถ

เหรียญรูปไข่ขนาดเล็ก เป็นเนื้อเงินลงยา มีจำนวนน้อย

เหรียญรูปไข่ใหญ่ ทองแดง มีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ

ที่มา... หนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์