#echo banner="" ภาพประวัติ หลวงปู่ชา สุภทฺโท 1

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

รวมภาพหลวงปู่ชา สุภทฺโท

(๑)

ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ธรรมศาลา วัดหนองป่าพง

เตาประชุมเพลิงภายในสถูปเจดีย์ ประกอบด้วยตู้เหล็กแทรกยิบซั่มบอร์ด บุภายนอกด้วยเทียนหล่อ  แกะสลักจำหลักลายไทยตามแบบอย่างของชาวอุบลฯ

เจดีย์พระโพธิญาณเป็นทั้งสถูป เมรุพระราชทานเพลิง และต่อมาปรับปรุงเป็นเจดีย์ บรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อชา เจดีย์แห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง ๖ เดือนเท่านั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๖ ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

ประกอบพิธีประชุมเพลิงจริงในเวลาประมาณ ๒๔ น. ของคืนวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๖

ภาพนี้ถ่ายโดยศิษย์ท่านหนึ่งของหลวงพ่อชา ในคืนวันที่ ๑๖ ม.ค.  ก่อนเวลาที่มีการประชุมเพลิงจริง