#echo banner="" ประวัติ พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ-หลง)/

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

(อำพัน บุญ-หลง)

" กตัญญูกตเวที เป็นรากแก้วของคนดี"

คัดลอกจาก http://www.konmeungbua.com/saha/Lungpu_armpan/Lungpu_armpan.html

ไปหน้าที่ ๑                  ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗

ประวัติสังเขป

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ-หลง) เป็นบุตรคุณพระสาลียากร-พิพัฒน์ (เฉลิม บุญ-หลง) และนางสาลียากรพิพัฒน์ (ทองคำ บุญหลง) เกิดที่บ้านหลังตลาดบ้านทวาย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2444 ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู เริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เลขประจำตัว 237 แล้วไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขประจำตัว 3166 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2460 และสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2461 ลาออกจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 อำมาตย์ตรีหลวงวรวุฒิฯ อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในขณะนั้น ได้เขียนรับรองไว้ในใบสุทธิว่าการศึกษาดีมาก ความประพฤติเรียบร้อย

หลังจากจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้ารับราชการในกระทรวงการคลัง ต่อมาท่านได้เข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงของกระทรวงการคลังได้ที่ 1 และได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ยังไม่ทันเรียนสำเร็จท่านก็ต้องเดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย เพราะป่วยมาก

เมื่อหายดีแล้ว ท่านได้อุปสมบท ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2468 ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู ฉายา "อาภรโณ" เป็นสัทธิวิหาริกที่ 1676 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรมหาเถระ เจริญ สุขบท) เป็นพระอุปัชฌายะ ท่านเจ้าคุณอุดมศีลคุณ (อิน อคฺติทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์ (เทียน ปภสฺสโร) เป็นพระอนุสาสนาจารย์

เมื่อครบพรรษาแล้วท่านสังเกตเห็นว่าคุณโยมของท่านพอใจปรารถนาที่จะให้ท่านบวชต่อไป ท่านรักเคารพเชื่อฟังและมีความกัตัญญูกตเวทีต่อคุณโยมของท่านมากมาตั้งแต่เด็ก ก็เลยไม่ลาสิกขาบท เต็มใจบวชต่อมาจนถึงวันมรณภาพของท่าน คือ วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2532 เวลา 2.49 น. นับได้ 64 พรรษา

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ-หลง) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน ดังนี้คือ

1. พระศรีพลพัทธ์ (อรุณ บุญ-หลง) ถึงแก่กรรม

2. นายทวีสวัสดิ์ บุญ-หลง

3. ท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ-หลง)

4. นายสำคัญ บุญ-หลง ถึงแก่กรรม

5. นายปพาฬ บุญ-หลง ถึงแก่กรรม

6. นางสาวสาหรี บุญ-หลง

7. นางสาวกุลยา บุญ-หลง

8. เด็กชาย บุญ-หลง ถึงแก่กรรม

9. นายอุดม บุญ-หลง ถึงแก่กรรม

10. นางสาวดวงตา บุญ-หลง

11. นายดรุณรัตน์ บุญ-หลง

12. นางสาวนิลประไพ บุญ-หลง

เมื่อหลายปีก่อนท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ-หลง) เคยป่วยอาพาธหลายโรค เช่น เกาต์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ แต่ด้วยความปรีชาสามารถของนายแพทย์ที่รักษา คือ พล.ร.ท.น.พ.บรรยง ถาวรามร ไม่ว่าท่านจะอาพาธเวลาใดนายแพทย์ท่านนี้ก็ไม่เคยดูดายเบื่อหน่ายหรือละเลยทอดทิ้ง จะรีบมาตรวจดูอาการและให้การรักษาทันที ท่านอนุญาตให้โทรศัพท์เรียกได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีทุกครั้ง และในที่สุดเมื่อตรวจเช็คสุขภาพดูก็ปรากฏว่าโรคดังกล่าวหายหมดแล้ว

ที่ท่านมรณภาพก็เป็นเพราะท่านชรามาก เมื่อฉันอาหารไม่ได้ประมาณ 2 วัน และเมื่อมีอาการท้องเสียด้วย จึงทำให้ท่านอ่อนเพลียไม่มีแรง และในที่สุดก็จากพวกเราไป ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ..2532 เวลาประมาณ 2.49. รวมอายุได้ 88 ปี 19 วัน

ไปหน้าที่ ๑                  ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗