#echo banner="" สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

คลิกเมาส์ที่ใดก็ได้ในเฟรมนี้เพื่อเรียกเมนูด่วน

พระอภิธรรม

สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

คัดลอกจาก http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

กรุงเทพมหานคร

๑. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

๒. วัดระฆังโฆษิตาราม

๓. วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๕. วัดบูรณศิริมาตยาราม

๖. วัดสังเวชวิศยาราม

๗. วัดธาตุทอง

๘. วัดเจริญธรรมาราม

๙. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

๑๐. วัดสุวรรณประสิทธิ์

ภาคกลาง

๑ วัดสร้อยทอง จ.นนทบุรี.

. วัดตะวันเรื่อง ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง จ ปทุมธานี

. วัดพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ ปทุมธานี

. วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

. วัดเพชรสมุทร จ สมุทรสงคราม

. วัดมณีสรรค์ จ.สมุทรสงคราม

. วัดเขาวัง ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี

. วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

. วัดแหลมทอง ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

๑๐. วัดชะอำ ต ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๑๑. วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

๑๒. วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

๑๓. วัดปราสาททอง จ สุพรรณบุรี

๑๔. สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร ต.ตลิ่งชัน อ เมือง จ สุพรรณบุรี

๑๕. วัดนาฬิกาวัน ต.หอรัตนชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๖. วัดมเหยงคณ์ ต หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๗. วัดโกโรโกโส อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๘. วัดหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๙. วัดเขาพระ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๒๐. วัดป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

๒๑. วัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ ลพบุรี

๒๒. วัดโคกโตนด ต.ห้วยเกรด อ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท

ภาคเหนือ

. วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ต. ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ อุทัยธานี

. วัดพรหมจริยาวาส ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

. วัดพระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ นครสวรรค์

. วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีริมาส จ.สุโขทัย

. วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

. วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

. วัดเมืองมาง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

. วัดสะแกแสง ต.พะาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

. วัดป่านิมิตมงคล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

. วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ฯ ต.บ้านซบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

. วัดพรมศิลาแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

. วัดโมฬีวงษา ต.ตรวจ กิ่ง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

. วัดวารีหงษ์ทอง ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

. วัดกลาง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

. วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

. วัดกลาง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

๑๐. วัดบ้านไร่ขี อำนาจเจริญ

๑๑. วัดบ้านโคกก่อง จ.ยโสธร

๑๒. วัดอุดมไพรสณฑ์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

๑๓. วัดวิสุทธิมัคคาราม จ อุดรธานี

๑๔. วัดพระบาทนาหงษ์ จ.หนองคาย

ภาคตะวันออก

๑. วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

๒. วัดเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

๓. วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

๔. วัดกุณฑีธาร ต.คลองกิ่ง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

๕. วัดเขาบ่อน้ำซับ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

๖. วัดเขาพุทธโคดม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๗. วัดนาพร้าวเก่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๘. สำนักสงฆ์หนองลำดวน ต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

๙. สำนักสันตยสม จ.ชลบุรี

๑๐. วัดธรรมนิมิตต์ จ.ชลบุรี

๑๑. วัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๒. วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓. วัดชากพรวด ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง

๑๔. วัดบ่อทอง ต ชาดโดน อ.แกลง จ.ระยอง

๑๕. วัดหินโค้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๑๖. วัดสุทธิวารี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ภาคใต้

๑. วัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

๒. วัดคุณชี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

๑. มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ตู้ ป.ณ. ๔๕ ปณจ. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ : ๘๘๔  ๕๐๙๑  ๒

เกี่ยวกับผู้เรียบเรียง

นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ปัจจุบันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

 รองประธานมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

 รองประธานมูลนิธิพระอภิธรรมทางอากาศ

 ประธานชมรมสนทนาธรรมบ้านป่าริมธาร จ.กาญจนบุรี

 ที่ปรึกษาโครงการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

สำนักวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

การศึกษา

 ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโทสาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทล จำกัด (ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า)

 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บรรณานุกรม

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎก : ประวัติและความเป็นมา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕

๒. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๕

๓. ธนิต อยู่โพธิ์ ตำนานพระอภิธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร ๒๕๒๗.

๔. พระครูสังวรสมาธิวัตร คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร ๒๕๓๐

๕. วรรณสิทธิ ไวยทยะเสวี คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร : พัฒนาวิทย์การพิมพ์ ๒๕๓๔.

๖. มูลนิธิสำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนาราม พุทธศาสนาคืออะไร ม.ป.ท ๒๕๓๖.

๗. สรรค์ชัย พรหมฤๅษี สภาวธรรม ๗๒ กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก ๒๕๓๕.

๘. มูลนิธิว่องวานิช คู่มือฟังสวดพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ ๒๕๓๕.

๙. วินัย อ.ศิวะกุล "เรียนอภิธรรม ๙ ปริจเฉท" วารสารอภิธรรม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ : หน้าที่ ๔๕  ๕๔